Inspire award-2019-20

  ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ માનાંક - 2019-20 નોમીનેશન કરવા માટેની શરૂઆત થયેલ છે. 

નોમીનેસન કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ :31-07-2019 છે

હજુ જે શાળાઓ એ વર્ષ -2019-20 નું ઈન્સ્પાયર એવોર્ડ નોમીનેશન કરેલ ન હોઈ તેમને સત્વરે કરી લેવું 

વધુ જાણકારી માટે નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો 

 

 

INSPIRE AWARD નોમીનેશન કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા